CNC-bearbetning och Metallsvarvning i Gnosjö

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMetoden för att svarva olika stycken i metall kallas för CNC-bearbetning (CNC är en förkortning av Computer Numerical Control). Fleroperationsmaskiner används ganska ofta, och dessa kan skära stycken i flera dimensioner (X, Y och Z). Ofta kan materialens hårdhet variera. De flesta maskiner klarar däremot att skära i en mängd olika material, exempelvis rostfritt stål eller aluminium. Med hjälp av CNC-svarvens förmåga att bearbeta metallen kan komplicerade detaljer skapas.

CNC-bearbetningen kan genomföras i både vertikala och horisontella svarvar, i hög hastighet. Själva benämningen är ett samlingsnamn för flera olika metoder. Inom bearbetningsområdet brukar man tala om följande:

  • Svarvning
  • Fräsning
  • Kapning
  • Stansning
  • Borrning
  • Gängning

CNC-svarvarna klarar av att utföra flera olika arbetsmoment, ofta samtidigt, vilket förkortar ledtider och förbättrar kostnadseffektiviteten. Operatören som matar in data för hur svarven ska arbeta behöver inte utsätta sig för någon sorts fara eftersom svarvningsarbetet genomförs i en relativt skyddad miljö i maskinerna. Detta skiljer sig från den gamla sortens svarvning där operatören var tvungen att genomföra arbetet för hand.

Det finns flera olika företag i Gnosjö-regionen som arbetar inom detta område. Du kan vända dig till Atorp Automatsvarvning för både bearbetning med CNC-svarvning och svarvning i metall. I samband med arbetets uppstart måste en prototyp tas fram, som företaget kan hjälpa dig med. Produktionsvolym bestäms givetvis utefter behov.

För att företaget som ska utföra svarvningen ska kunna få data att mata in i sina maskiner krävs att du kan skickar iväg filer med ritningarna på det du vill ha svarvat. De flesta CNC-maskiner har mjukvara som klarar av flera olika filformat från de mest populära CAD-programmen. Med hjälp av dessa data kan sedan svarven ställa in sig för att beskära stycket på rätt sätt. Det går också att manuellt ställa in hur bearbetningen ska genomföras – detta utförs också av operatören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *